Velkommen til Mere arbejdsplads

Denne side er relevant for dig, som er leder, HR-medarbejder eller medarbejder – på både små og store arbejdspladser. For vi kan allesammen være med til at skabe mere arbejdsplads for vores alles bedste – og særligt for LGBTI-personer*.

Her på siden kan du finde inspiration og værktøjer samt downloade materiale, som du kan bruge – for eksempel til møder på din arbejdsplads.

Mere arbejdsplads er et partnerskab, som arbejder for mere åbenhed om forskellighed på arbejdspladser i hele Danmark. Vi står sammen om et mere inkluderende arbejdsmiljø med mere mangfoldighed og om et samfund, hvor alle er velkomne og kan føle sig tilpas. Hvor det er okay at være dig. Forskellighed er en styrke, og det arbejder vi for, at flere arbejdspladser vil bruge i fremtiden.
Derfor har vi samlet en række erfaringer og initiativer fra forskellige brancher og typer af arbejdspladser, der alle understøtter et åbent, kollegialt og mangfoldigt fællesskab.

* Her på siden bruger vi både betegnelserne LGBT+ og LGBTI, afhængig af, hvilken kilde vi henviser til. Du kan læse mere om begreber her.

Lad os glemme kassetænkningen, når det gælder mennesker.

De små ting i hverdagen kan være med til at skabe et mere åbent og inkluderende arbejdsmiljø. 

Er der plads til alle i jeres personalepolitik?

27%

af LGBT-personer kan ikke være fuldt åbne på deres arbejdsplads.

I IKEA oplever de, at det giver større loyalitet og bedre holdånd, når man kan være den, man er, når man går på arbejde.

Sådan skaber vi mere arbejdsplads

Vi har herunder samlet inspiration og værktøjer fra en række arbejdspladser. Her finder du inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø på din arbejdsplads til gavn for alle - og særligt LGBTI-personer.

Mangfoldighed

 • Har I overvejet, om mangfoldighed skal skrives ind i jeres personalepolitik? Og er der styr på, at det ikke kun bliver på papiret?

I kan fx få lavet et gennemsyn af jeres personalepolitik, hvis I deltager i programmet 'Empatisk Arbejdsmarked' af LGBT+ Danmark. Læs mere her.

Regnbuefamilier

 • Har I forholdt jer til barsel og orlov til familier med to forældre af samme køn i jeres personalepolitik?

Download FIU-Ligestillings materiale om LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen her.

Mærkedage

 • Er I med til at fejre LGBTI-mærkedage som fx IDAHOT, Copenhagen Pride, lokale prides, Winterpride, m.fl.?
 • Bakker I jeres deltagelse i og fejring af mærkedage op med fokus og handling i hverdagen?

Se fx LGBT+ Danmarks kalender over prides mv. her.

Netværk

 • Kunne I have glæde af at være en del af business-netværket Danish LGBT Business Network, der består af 430 virksomheder, offentlige institutioner, private og selvstændige?
 • Vil det give mening at understøtte et netværk for LGBTI-medarbejdere på arbejdspladsen?

I kan melde jer ind i Facebook-gruppen for netværket her og få inspiration ved at læse om Deloitte Danmarks LGBT+ netværk Globe her.

HR/ledere/medarbejderrepræsentanter

 • Har HR, ledere og medarbejderrepræsentanter viden om, at LGBTI-personer samlet set oplever større mistrivsel og er mindre åbne på deres arbejdsplads?

Læs hele undersøgelsen her.

Trivselsundersøgelser

 • Overvej at inkludere LGBTI-spørgsmål i den årlige medarbejder-/ trivselsundersøgelse, fx "I hvilken grad føler du, at du kan være åben om din kønsidentitet og/eller seksuelle orientering på arbejdspladsen?"
 • Kunne I følge op på undersøgelsen med intern kommunikation, fx mails, plakater, personalemøder, små portrætfilm eller lignende?
 • Er der noget ved arbejdspladsens fysiske rammer, der kan være en udfordring for LGBTI-personer? Ville det fx give mening at få etableret unisex-toiletter?
 • I kan overveje at bruge refleksionsstarteren eller disse film til at sætte åbenhed på dagsordenen til møder eller temadage.

Hvis I vil synliggøre jeres arbejde med åbenhed og inklusion, kan I:

Stillingsopslag

 • Kan jeres stillingsopslag opfordre til, at alle uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion og lignende søger?

Inkluderende billeder

 • Tænker I over at bruge inkluderende billeder i stillingsopslag og på jeres digitale platforme?

Refleksionsstarter

Hvordan vil du eller dine kolleger reagere, hvis I bliver bedt om at skabe mere arbejdsplads?

I dette spil vil du blive mødt af fem situationer, hvor du skal forholde dig til, hvordan du vil reagere i en konkret situation. Forhåbentlig kan det være med til at skabe refleksion om, hvor lidt – eller meget – der skal til for, at du kan være med til at skabe mere arbejdsplads. Spillet kan også printes længere nede på siden, så du kan spille det med dine kolleger, fx på et møde. Go’ fornøjelse!

0%

En kollega eller medarbejder ønsker at etablere unisex-toiletter på arbejdspladsen. Hvad mener du om det?

Vi anbefaler: Kønsopdelte toiletter kan være en stor udfordring for blandt andet transpersoner. For at alle medarbejdere og gæster - uanset kønsidentitet - kan føle sig velkomne, vil svarmulighed 1 være et godt bud i denne situation.
Vis tip

Du møder din mandlige kollega i et supermarked med en anden mand i hånden. Hvordan reagerer du, næste gang I mødes på arbejdet?

Vi anbefaler: Her kommer det selvfølgelig an på den konkrete situation og den relation, du har til din kollega. Det er altid en god idé at tage hensyn til, hvad andre har lyst til at dele om deres privatliv.
Vis tip

Du spiser frokost med dine kolleger. I taler om forskellige seksuelle præferencer. Hvordan agerer du?

Vi anbefaler: Her vil det både være et godt træk at svare 1 eller 2. Det er en god idé at lytte og få mere viden, hvis man ikke føler sig klædt godt nok på, men det er altid rart for LGBTI-personer at vide, at de ikke er alene, og at andre er interesserede i, at de har det godt.
Vis tip

Du overhører, at din mandlige kollega bliver spurgt om, hvem der er manden i forholdet. Du kan fornemme, at din kollega bliver hylet ud af den af det personlige spørgsmål, som kommer ud af det blå. Hvad gør du?

Vi anbefaler: I denne situation vil det være godt at vælge svarmulighed 2. Vi har forskellige grænser for, hvad vi har lyst til at dele på vores arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at kunne sige fra, hvis man bliver spurgt om noget, man ikke har lyst til at svare på - også på vegne af en kollega.
Vis tip

Din nye, kvindelige kollega møder ind på sin første arbejdsdag. Du vil gerne få hende til at føle sig velkommen ved at spørge ind til hendes familie. Hvordan spørger du ind på en åben måde?

Vi anbefaler: Selvom man kan være bange for at gøre noget forkert, er det vigtigt at signalere overfor især nye medarbejdere, at man kan være sig selv på arbejdspladsen. Derfor vil det i denne situation være en god idé at tage afsæt i svarmulighed 3.
Vis tip

Dilemma
Tak, fordi du tog dig tid til at reflektere over nogle af de situationer, man kan stå overfor på en arbejdsplads.
Har du en kollega eller bekendt, som også kunne have gavn af at forholde sig til dilemmaerne? Del dette link: https://merearbejdsplads.dk/#refleksionsstarter

Hvis du har lyst til tage refleksionsstarteren i en større gruppe, fx på arbejdspladsen, kan du downloade spørgsmålene her.

Vil du have flere gode råd og værktøjer til at arbejde med at skabe mere åbenhed på din arbejdsplads? Så har vi samlet lidt her på siden.

Hvem er vi i partnerskabet?

Partnerskabet er stiftet på initiativ af beskæftigelses- og ligestillingsministeren og består af organisationer på arbejdsmarkedet, offentlige institutioner, faglige organisationer og LGBTI-interesseorganisationer af landsdækkende karakter samt en række virksomheder, der arbejder aktivt med at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø.

De stiftende partnere er beskæftigelses- og ligestillingsministeren samt

Med partnerskabet ønsker partnerne

 • At sætte fokus på LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet gennem mere åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed for dermed at fremme diversitet på arbejdsmarkedet.
 • At understøtte, at alle kan være sig selv på arbejdet og dermed fremme et godt og inkluderende arbejdsmiljø, så den enkelte er tryg ved at være åben om sin LGBTI-identitet.
 • At igangsætte konkrete aktiviteter, udbrede viden og skabe debat om diversitet, åbenhed og trivsel blandt LGBTI-personer på arbejdsmarkedet i regi af kampagnen.

Vær med

Alle ledere og medarbejdere på arbejdspladser – store som små – kan være med til at skabe mere arbejdsplads.

Her kan du downloade noget materiale, som du kan bruge til at sætte fokus på dagsordenen på din arbejdsplads.

Kontakt partnerskabet

Partnerskabet er åbent for nye partnere. Partnerskabet betjenes af Ligestillingsafdelingen.

Vil du vide mere om partnerskabet og aktørerne bag?

Kontakt
Morten Mølgaard Vanderskrog
Ligestillingsafdelingen
Beskæftigelsesministeriet
+45 21 30 30 94
morvan@bm.dk

LOGO-1200

Ligestillingsafdelingen
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K