Hvad vi ved

37%

af hele befolkningen oplever, at der tales nedsættende om LGBTI-personer på deres arbejdsplads.

Kilde: Jyllands Statistik

28%

af LGBT-personerne er ensomme, for befolkningen generelt er det 5 pct.

Bøsser

trives generelt bedre end lesbiske og biseksuelle, mens transpersoner udgør en særligt udsat gruppe blandt LGBT-personer på arbejdsmarkedet.

Blot 6%

ledere og HR-medarbejdere angiver, at personalepolitikken på deres arbejdsplads adresserer seksuel orientering og blot 2 % svarer, at deres personalepolitik adresserer kønsidentitet/kønsvariation.

38%

af LGBT-personer har inden for det seneste år nogle gange, ofte eller altid undladt at formulere sig, så deres LGBT-identitet ’afsløres’.

Ufaglærte

og faglærte LGBT-personer samt LGBT-personer med en lav grad af anciennitet er i særlig grad udsat for diskrimination og/eller barrierer for åbenhed

Begrebsafklaring

Begrebet biseksuel anvendes om personer, der seksuelt er orienteret mod og/eller tiltrukket af både mænd og kvinder.

Begrebet biseksuel anvendes om personer, der seksuelt er orienteret mod og/eller tiltrukket af både mænd og kvinder.

Vil du vide mere?