Cases - Ahmed

Mauris vel dapibus mauris, ultricies aliquam urna. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce pellentesque tellus eget diam varius, nec sodales turpis semper. Vivamus bibendum facilisis blandit.

37% af danskerne mener, at der tales nedsættende om LGBT-personer på deres arbejdsplads.

28% af LGBT-personer betegner sig selv som ensomme, for befolkningen generelt er tallet 5%.

Bøsser trives generelt bedre end lesbiske og biseksuelle, mens transpersoner udgør en særligt udsat gruppe blandt LGBT-personer på arbejdsmarkedet.

LGBTI

Betegnelsen kommer af engelsk (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender og Intersex) og dækker på dansk over lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede. Det er en samlebetegnelse, der bruges både i EU- og FN-sammenhæng.

Lesbisk

Begrebet lesbisk anvendes om en kvinde, der seksuelt er orienteret mod kvinder, dvs. en homoseksuel kvinde.

Bøsse

Begrebet bøsse anvendes om en mand, der seksuelt er orienteret mod mænd, dvs. en homoseksuel mand.

Biseksuel

Begrebet biseksuel anvendes om personer, der seksuelt er orienteret mod og/eller tiltrukket af både mænd og kvinder.

Køn

Begrebet køn kan både henvise til biologiske aspekter, oplevet køn og udtrykt køn (kønsidentitet/socialt køn). På engelsk findes to ord for køn; sex for biologisk køn og gender for socialt køn. På dansk bruges køn om både det biologiske køn (sex) og det sociale køn (gender).

Kønsidentitet

Den enkeltes selvoplevede køn, dvs. den enkeltes indre og individuelle oplevelse af sit køn.

Kønsudtryk

Måden at udtrykke sit køn, fx ved valg af tøj, frisure, make-up, aktiviteter, bevægelser, tale, omgangen med andre mv.

Transperson/transkønnet

Personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen. At være transkønnet har ikke noget med seksuel orientering at gøre, hvorfor begrebet transseksuel ikke anvendes.

Transmand

En person med mandlig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt kønnet kvinde. Personen er transkønnet.

Transkvinde

En person med kvindelig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt kønnet mand. Personen er transkønnet.

Kønskarakteristika

De legemlige egenskaber, der kendetegner og differentierer kønnet som fx antallet af X- eller Y-kromosomer, typen af indre og ydre kønsorganer, endokrine forhold, skægvækst og brystudvikling.

Interkøn

Personer født med en kønsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosommønstre, som ikke passer klart på den typiske definition af hankøn eller hunkøn. Dette kan være observerbart ved fødslen eller kan blive det senere i livet. Interkøn er derfor en medfødt variation i fysiske kønskarakteristika.

Vi har samlet en række relevante analyser og undersøgelser, som kan gøre dig klogere på LGBTI-personers trivsel på arbejdspladsen.

Mangfoldighed

 • Har I overvejet, om mangfoldighed skal skrives ind i jeres personalepolitik? Og er der styr på, at det ikke kun bliver på papiret?

I kan fx få lavet et gennemsyn af jeres personalepolitik, hvis I deltager i programmet 'Empatisk Arbejdsmarked' af LGBT+ Danmark. Læs mere her.

Regnbuefamilier

 • Har I forholdt jer til barsel og orlov til familier med to forældre af samme køn i jeres personalepolitik?

Download FIU-Ligestillings materiale om LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen her.

Mærkedage

 • Er I med til at fejre LGBTI-mærkedage som fx IDAHOT, Copenhagen Pride, lokale prides, Winterpride, m.fl.?
 • Bakker I jeres deltagelse i og fejring af mærkedage op med fokus og handling i hverdagen?

Se fx LGBT+ Danmarks kalender over prides mv. her.

Netværk

 • Kunne I have glæde af at være en del af business-netværket Danish LGBT Business Network, der består af 430 virksomheder, offentlige institutioner, private og selvstændige?
 • Vil det give mening at understøtte et netværk for LGBTI-medarbejdere på arbejdspladsen?

I kan melde jer ind i Facebook-gruppen for netværket her og få inspiration ved at læse om Deloitte Danmarks LGBT+ netværk Globe her.

HR/ledere/medarbejderrepræsentanter

 • Har HR, ledere og medarbejderrepræsentanter viden om, at LGBTI-personer samlet set oplever større mistrivsel og er mindre åbne på deres arbejdsplads?

Læs hele undersøgelsen her.

Trivselsundersøgelser

 • Overvej at inkludere LGBTI-spørgsmål i den årlige medarbejder-/ trivselsundersøgelse, fx "I hvilken grad føler du, at du kan være åben om din kønsidentitet og/eller seksuelle orientering på arbejdspladsen?"
 • Kunne I følge op på undersøgelsen med intern kommunikation, fx mails, plakater, personalemøder, små portrætfilm eller lignende?
 • Er der noget ved arbejdspladsens fysiske rammer, der kan være en udfordring for LGBTI-personer? Ville det fx give mening at få etableret unisex-toiletter?
 • I kan overveje at bruge refleksionsstarteren eller disse film til at sætte åbenhed på dagsordenen til møder eller temadage.

Hvis I vil synliggøre jeres arbejde med åbenhed og inklusion, kan I:

Stillingsopslag

 • Kan jeres stillingsopslag opfordre til, at alle uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion og lignende søger?

Inkluderende billeder

 • Tænker I over at bruge inkluderende billeder i stillingsopslag og på jeres digitale platforme?